بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 159,727,162,206 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,506,291 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,506,291 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,518,067 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 106,040

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/06

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

شركت تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

پريسا السادت طباطبائيان، ليلا آقايي، سيدعلي سيدخسروشاهي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهرادمشار

نمودار‌ها